قوانین و مقررات


ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات


اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- شرکت: شرکت طلوع گستر عصر هوشمند بار به شماره ثبت 67786 ،که نسبت به ارائه ی خدمات از طریق سامانه ی هوشمند بارسی اقدام می‌نماید.

2-1- بارسی خدمات نرم افزاری است که برای حمل و نقل کالا در محدوده ی برون شهری یا درون شهری ارائه می شود.
3-1- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات بارسی، حق استفاده ی موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.

4-1- کاربر یا کاربران: اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از راننده و یا سفارش دهنده حمل ونقل کالا و موسسات و شرکت های حمل و نقل که از طریق فضای مجازی به اپلیکیشن بارسی متصل و از خدمات این نرم افزار استفاده می نمایند.

5-1- کاربر راننده: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن بارسی به منظور دریافت درخواست حمل ونقل کالا و ارائه ی خدمات ، ثبت نام نموده است و یا به رانندگانی که توسط موسسات و شرکت های حمل و نقل کاربر اعزام می شوند، اطلاق می گردد.

6-1- کاربر سفارش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن بارسی به منظور ارسال درخواست حمل و نقل کالا ثبت نام نموده اند.

7-1- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات بارسی در اپلیکیشن بارسی ایجاد کرده‌اند.

8-1- اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات بارسی ،ایجاد می نمایند . این مبلغ بصورت پرداخت از طریق سامانه بانکی و کارت های عضو شتاب منظور و محاسبه می شود.

9-1- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار بارسی قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجه ی بهره برداری از خدمات بارسی در اختیار شرکت قرار داده می‌شود.

10-1- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد و ضوابط و مقرراتی که توسط شرکت اعلام می گردد.

11-1- گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط کاربر سفارش دهنده به عنوان گیرنده ی بار معرفی می شود.

12-1- بار: عبارتند از محموله ای که توسط راننده بنابر تقاضای سفارش دهنده ی حمل و نقل کالا به گیرنده تحویل داده شود.

13-1- بارنامه: مطابق ماده 2 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به صورت وضعیت مسافری و بارنامه ، سند کاشف از حقوق مالکیت بوده و طرح آن در دو نوع برای حمل و نقل کالاهای عمومی و حمل و نقل فرآورده‌های نفتی بوده و به صورت تمبردار و یا الصاق توسط شرکت حمل و نقل به صورت الکترونیکی توسط شرکت ها و موسسات حمل و نقل مجاز و قانونی طبق تشریفات قید شده در ماده ی مرقوم صادر می‌گردد. 

14-1- حواله بارنامه: برگه ای است که به موجب ماده 2 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه توسط اداره کل استان یا نمایندگی ادارات کل در اختیار شرکت ها و یا موسسات حمل و نقل جاده ای داخلی کالا یا نمایندگان آن قرار خواهد گرفت. 
15-1- کاربر شرکت حمل و نقل: هر شرکت و موسسات حمل و نقل که به منظور صدور بارنامه و یا پذیرش سفارش حمل و نقل کالا در اپلیکیشن بارسی ثبت نام نموده اند.

ماده 2 - حقوق و تعهدات کاربر/کاربران

۲-۱- کاربران با ثبت نام در بارسی و همچنین با هر بار استفاده از خدمات بارسی می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری بارسی  را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفاده ی مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲- برای استفاده از خدمات بارسی لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات بارسی کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن بارسی ثبت کند.

۲-۳- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.

2-4- کاربر تعهد نموده حق اقدام و یا تکمیل به هر گونه تکثیر و یا تقلید و یا شبیه سازی و یا کپی یرداری از بازارگاه الکترونیکی بارسی و اپلیکیشن های مربوط به آن را چه توسط خود و چه توسط اشخاص حقوقی و حقیقی ثالث را نخواهد داشت.

2-5-  کابر به منظور تحقق بدون ایراد این تفاهم نامه ملزم و متعهد به اجرای کامل قوانین موضوعه کشور و نیز روش ها و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مصوب سازمان راهداری و پایانه جاده ای کشور و شورای عالی انفورماتیک و سایر ارگان های قانونی و نیز ضوابط و مقررات شرکت شود.

2-6- کاربر قبول نمود در نهایت هوشیاری و با رعایت نکات ایمنی از اطلاعات حساب کاربری خود محافظت و نگهداری نماید و در صورت سرقت و یا مفقود شدن اطلاعات مزبور در اولین فرصت این امر را به شرکت کتبا اطلاع دهد.

2-7- چنانچه در اثر اقدامات کاربر ، هرگونه خسارت و ضرر و زیان به اعتبار و یا نام و یا شهرت تجاری و اجتماعی شرکت وارد آید، نقض این تفاهم نامه تلقی و شرکت می تواند حساب کاربری وی را مسدود و اقدام به اقامه دعوای در این راستا نماید.

2-8- کاربر قبول نمود در صورتی که بنا بر تشخیص شرکت ، از قوانین و مقررات و مواد این تفاهم نامه تخطی نماید و یا هر عمل و رفتاری که برای شرکت و یا سایر کاربران و یا اشخاص ثالث خطرناک بوده و یا مطلوب نباشد را انجام دهد ، شرکت می تواند حق هرگونه دسترسی کاربر را به اپلیکیشن بارسی در هر زمان قطع و یا محدود نموده و حساب کاربری نامبرده را مسدود نماید.

2-9- کاربر تعهد نمود از انجام هرگونه فعالیت که برخلاف قوانین لازم الاتباع جمهوری اسلامی ایران بوده و یا برخلاف اصل حسن نیت و یا عرف جامعه و یا شرع مبین اسلام می باشد از طریق بازارگاه الکترونیکی بارسی خودداری نماید.

2-10- پرداخت هر گونه حقوق و مسئولیت های قانونی عوامل انسانی و سخت افزاری و نرم افزاری متعلق به کاربر بنابر اقتضا و موضوعیت داشتن موارد این بند ( مانند موسسات و شرکت های حمل و نقل ) بعهده نامبرده می باشد و شرکت در اینخصوص مبرا از هرگونه مسئولیت بوده و این امر مورد قبول کاربران مورد نظر قرار گرفت.

2-11- کاربر به موجب این تفاهم نامه متهد به رعایت کلیه قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با حوزه حمل و نقل جاده ای کالا و سایر مقرراتی که توسط هر یک از مراجع ذی صلاح در این حوزه و همچنین سایر زمینه های مربوط به کسب و کار کاربر بنابر مورد اصدار یافته است ، شد؛ و چنانچه به علت عدم رعایت هریک از قوانین و مقررات لازم الاجرا به شرکت خسارتی مادی یا معنوی وارد شود و در این خصوص شرکت به موجب آرای قطعی از سوی مراجع قضایی و قانونی محکوم به پرداخت مبلغی شود ، کاربر علاوه بر جبران خسارت و پرداخت خسارت وارده باید 20% از مبلغ آورده در احکام را به عنوان خسارت در وجه شرکت پرداخت بنماید.

2-12- این امر مورد تائید و قبول کاربر قرار گرفت که شرکت ممکن است و می تواند به منظور ارائه خدمات بهتر اپلیکیشن بارسی با برخی از شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا (مرسوله ) مشارکت و یا همکاری و یا تشریک مساعی نماید که شرکت هیچگونه کنترل و نظارتی بر ساز و کار فعالیت و خدمات آنها نخواهد داشت و هر یک از این شرکت ها و موسسات مقررات و موازین مختص به خود را دارا می باشند که شرکت مسئولیت و نظارت و تعهدی نسبت به این مقررات و موازین نخواهد داشت و شرکت از هرگونه مسولیت حقوقی و یا کیفری در راستای موضوع این بند بری می باشد .

2-13- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات بارسی به عهدۀ کاربران است.

2-14-  کاربران پذیرفتند و قبول نمودند چنانچه در اثر اعمال و افعال نامبردگان که ناشی از عدم رعایت قوانین لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران و یا آیین نامه ها و یا دستور العمل ها و یا بخش نامه های لازم الاتباع اصداری از سوی نهادهای عمومی و قانونی متولی حمل و نقل کالا و یا کسب و کار اینترنتی مانند قانون جرایم رایانه ای (جاسوسی و شنود رایانه ای و یا تخریب و اخلال در در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی و سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ) و قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا و قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام سفر ) و قوانین مدنی (ورود خسارات به اموال صاحبین کالا و یا اشخاص ثالث ) و سایر قوانین لازم الاتباع هرگونه خسارت از اعم مادی ویا معنوی به شرکت و سایر کاربران و یا اشخاص ثالث وارد شود؛ شرکت علاوه بر اینکه هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال اعمال و افعال و خسارات مارالذکر را نخواهد داشت بلکه می تواند جهت احقاق حقوق تضییع شده و شهرت تجارتی خود اقدامات قانونی و قضائی را علیه کاربر متخلف به هر شکل و به هر عنوان به عمل آورده و اقدام به قطع دسترسی کاربر به خدمات بارسی و مسدود نمودن حساب کاربری وی نماید.

2-15- کاربران متعهد شدند تمامی درخواست های خود را فقط از طریق نرم افزار موبایل و یا تبلت و یا رایانه در اپلیکیشن بارسی ثبت و پیگیری نماید .

2-16- کاربر سفارش دهنده متعهد شد که اقدام به ثبت سفارشی که بر خلاف قوانین و مقررات لازم الاجرا در جمهوری اسلامی بوده مانند حمل و نقل اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء، کالاهای قاچاق و مواد مخدر و کلا هرکالای غیر مجاز و غیر قانونی در اپلیکیشن بارسی ننماید و در صورتی که نامبرده بر خلاف تکلیف مقرر در این بند عمل نماید، شرکت می تواند هرگونه ارائه خدمات به وی را به نحو یکطرفه قطع و حساب کاربری او را مسدود نماید و شرکت در خصوص موضوع این بند مبرا از هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری می باشد.

2-17- کاربر سفارش دهنده مکلف شد به هنگام ثبت سفارش هرگونه اطلاعاتی که در راستای ارائه ی خدمات حمل و نقل مانند آدرس مبدا؛آدرس مقصد؛ارزش کالا و سایر مواردی را که شرکت مطالبه می نماید و تاثیر گذار در کرایه ی حمل و نقل می باشد ، بارعایت اصل حسن نیت و اصل صحت و با رعایت موارد مورد توافق در این تفاهم نامه در اپلیکیشن بارسی ثبت نماید.

2-18- کاربر سفارش دهنده به منظور قبول و پذیرش رانندگان جهت بارگیری در مبدا و تخلیه در مقصد متعهد به انجام و هماهنگی های لازم و ضروری با عوامل خویش و تحویل گیرنده شد .

2-19- کاربر سفارش دهنده می بایست به هنگام بارگیری ، شخصا و یا توسط نماینده ی خود هویت راننده وسیله ی نقلیه را که در اپلیکیشن بارسی مشخصات هریک ثبت شده است را احراز نموده و در محل بارگیری حضور داشته باشد .

2-20- کاربر متعهد شد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و درست و مطابق با واقعیت ، در اپلیکیشن بارسی ثبت نماید و در صورت تخلف ، نامبرده مسئول عدم صحت اطلاعات ثبت شده به هر شکل و به هر عنوان می باشد و شرکت در این خصوص فاقد هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود.

2-21- کاربران مکلف هستند در نهایت امانت داری تمامی درخواست های مرتبط با حوزه حمل و نقل را که به واسطه ی استفاده از بازرارگاه الکترونیکی بارسی برای نامبردگان ارسال شده و در اپلیکیشن یلرسی ثبت میگردد قبول و یا قبل از قبول لغو نمایند و با دسترسی به اطلاعات کاربر سفارش دهنده هیچ گونه اقدام به انجام خدمات حمل و نقل خارج از اپلیکیشن بارسی را به عمل نیاورند و چنانچه خلاف مفاد این بند به هرشکل برای شرکت محرز گردد؛ شرکت می تواند علاوه بر قطع ارائه خدمات اپلیکیشن بارسی  و انسداد حساب کاربری شخص متخلف مبلغی را بنا بر تشخیص و نظر خود از نامبرده مطالبه و یا از حساب کاربری شخص متخلف برداشت نماید و همچنین شرکت می تواند به منظور احقاق حقوق خود در هریک از مراجع قضایی اقدام به طرح هرگونه ادعا و یا دعوایی را نماید.در خصوص هرگونه توافق و یا وعده که خارج از بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای بارسی صورت پذیرد شرکت فاقد هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بودو کاربر در خصوص تحقق یا عدم تحقق مفاد این بند هر گونه حق و ادعایی را به هر عنوان از  خود سلب و اسقاط نمود .

2-22- در صورتی که یک فرد با مشخصات هویتی معین ، همزمان به عنوان کاربر سفارش دهنده برای یک حمل بار درخواست ثبت نماید و همان فرد ، این درخواست را به عنوان کاربر راننده قبول نماید ،این عمل تقلب محسوب شده و شرکت حق خواهد داشت مبلغی معادل 50% از کرایه حمل و نقل آن سفارش را به عنوان وجه التزام عمل متقلبانه از کاربر مذکور مطالبه و یا به همان میزان از موجودی اعتبار نامبرده در حساب کاربری برداشت نماید و نیز اقدام به انسداد حساب کاربری مشارالیه نماید.ذکر می گردد در صورتی که وابستگان و آشنایان یک فرد با همکاری یکدیگر اقدام به اعمال مشابه موصوف نمایند و یا کاربران به هر شکل نسبت به شرکت مرتکب به حیله و تقلب شوند و بدین وسیله موجبات ضرر مادی و یا معنوی شرکت را فراهم آورند مشمول ضمانت اجرای موجود در این بند خواهند بود مرجع تشخیص تقلب شرکت می باشد و کاربران حق هرگونه ادعا و دعوایی را در هریک از مراجع قانونی و قضائی را در این خصوص به هر شکل و عنوان از خود سلب و ساقط نمودند.

2-23-  شرکت می تواند به منظور ارائه ی خدمات مطلوب به کاربران و نیز بررسی کیفیت و نحوه ی عملکرد نامبردگان هر گونه اطلاعات و یا داده پیام های ثبت شده ی هر یک از کاربران را جمع آوری و تجزیه و تحلیل و در راستای اهداف شرکت مورد استفاده قرار دهد و کاربران در این خصوص هر گونه اختیاری را به شرکت تفویض و اعطا نموده و طرح هرگونه ادعایی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده 3 - حقوق و تعهدات شرکت

3-1- با توجه به خدمات اینترنتی کشور برای دسترسی به خدمات مرکز داده ، در صورت قطعی و یا اختلال در شبکه اینترنتی و اینترانت کشوری ، شرکت تمام تلاش خود را به کار خواهد برد که تا حد ممکن سرویس به وضعیت عادی برگردد.
3-2-  نظر به اینکه موضوع تفاهم نامه بر مبنای برنامه های اندروید طراحی و اجرا می گردد همزمان با ارتقا سیستم های عامل توسط شرکت های اصلی ارائه دهنده برنامه اندروید، شرکت برنامه های موضوع تفاهم نامه را به روز رسانی می نماید. قابل بیان است موانع قانونی و یا قضایی و یا سراسری مستثنی از این بند می باشد.

3-3- شرکت مجاز است علاوه بر خدمات موضوع این تفاهم نامه و موجود در اپلیکیشن بارسی به منظور افزایش سفرها و اثر بخشی سامانه بر اساس تجارب خود از طریق راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات ، شبکه های اجتماعی مجاز و یا ابزارهای هوشمند و یا سامانه های ارتباطی نظیر تلفن های هوشمند و سایر ابزارهای تبلیغاتی ، نسبت به بازاریابی و ارسال سفارش حمل و نقل کالا و یا تبلیغات اقدام نماید.

3-4-  شرکت می تواند بنابر تشخیص و نظر صلاحدید خود، به منظور مدیریت و نگهداری بهینه و تهیه خدمات و نسخه های پشتیبان با اعلام قبلی (24 ساعت قبل)  نسبت به انجام عملیات لازم بر روی سخت افزار ها و نرم افزارهای خود اقدام نماید. بر اساس عملیات مورد نظر، ممکن است اختلال یا قطعی در بازارگاه الکترونیکی بارسی حادث شود که با توجه به اعلام قبلی در حکم قصور و استنکاف شرکت از ارائه خدمات مطلوب محسوب نخواهد شد. با این حال روند و فرایند مزبور نمی بایست بیش از 12 ساعت به نحو متوالی به طول انجامد.

3-5- شرکت با استفاده از ساز و کار نظارتی خود و یا انجام نظرسنجی از کاربران اهتمام می ورزد تا خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه نماید.

3-6- اقدامات لازم برای بازاریابی و جذب حداکثر اعضا و تعامل و اخذ باز برخورد های کاربران و نظریات آنان جهت پیشرفت مطلوب ارائه خدمات و اطلاع رسانی توسط شرکت به عمل خواهد آمد.

3-7- ارائه خدمات بارسی که شامل نرم افزارهای راننده و سفارش دهنده و پشتیبانی نرم افزار های موصوف و استفاده بهینه و راهبری بانک های اطلاعاتی مرتبط و تخصیص و مدیریت سفارش ها و سفرهای ثبت شده در بازارگاه الکترونیکی بارسی توسط شرکت به عمل خواهد آمد.

3-8- شرکت به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و رسیدگی به شکایات و فرایند رفع اختلاف فی ما بین کاربران ، دارای مرکز تماس به شماره 3158-051 می باشد و چنانچه هر یک از کاربران بارسی با مانع و یا مشکلی مواجه شوند و بنابر توانایی و اختیار خود قادر بر رفع آن نباشند و یا پیگیری و اطلاع رسانی نسبت به هر امری که در چارچوب و ضوابط و خدمات بارسی وجود دارد می توانند از طریق شماره فوق موضوع را با واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت مطرح نمایند و در این راستا شرکت بررسی و پیگیری مناسب و متناسب را جهت حل و فصل اختلافات و یا مطالب ارسالی به عمل خواهد آورد.

3-9- شرکت به هنگام عضویت و ثبت نام کاربران راننده ، آموزش های لازم به منظور بهره برداری بدون ایراد نامبردگان از اپلیکیشن بارسی را ارائه خواهد نمود.

3-10- اطلاعات ثبت شده کاربران در اپلیکیشن بارسی و نیز موجود در حساب کاربری کاربر برای شرکت محرمانه تلقی می گردد و مورد حفاظت قرار خواهد گرفت و شرکت حق در اختیار قرار دادن آنها را به اشخاص ثالث نخواهد داشت. لذا اگر در این خصوص مطالبه و یا استعلامی از سوی هر مقام قانونی و یا قضائی کشور جمهوری اسلامی به شرکت واصل شود از حکم این بند مستثنا خواهد بود.

ماده 4 - حقوق و تعهدات کاربران راننده


4-1- کاربر راننده تعهد نمود بر روی دستگاه های هوشمند خود از قبیل گوشی ، تبلت و غیره در حوزه حمل و نقل جاده ای کالا صرفا اپلیکیشن بارسی را نصب نماید و چنانچه به هر طریق تخلف کاربر مذکور در این خصوص محرز شود شرکت می تواند از ارائه هرگونه خدمات به کاربر متخلف امتناع و دسترسی وی را قطع و یا محدود نماید.

4-2- کاربر راننده الزاما باید دارای 18 سال تمام شمسی بوده و دارای گواهینامه قانونی متناسب با وسیله نقلیه مربوطه و کارت هوشمند (در صورت نیاز) و نیز پروانه فعالیت باشد و چنانچه قصور و یا تخلفی در این مورد و یا جعلی بودن مدارک و یا منقضی شدن مدت اعتبار مدارک مذکور محقق و محرز گردد ، شرکت فاقد هرگونه مسئولیتی در قبال سایر کاربران و اشخاص ثالث بوده و می تواند ارائه خدمات را به کاربر متخلف ، قطع و یا محدود نماید.

4-3- کاربر راننده نمی تواند اقدام به حمل کالا هایی نماید که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مجاز و قانونی نمی باشد و چنانچه غیرمجاز و غیرقانونی بودن اطلاعات کالای ثبت شده در بارسی به هنگام بارگیری و یا به هر وسیله دیگر ، مشخص و محرز گردد ، کاربر راننده باید از پذیرش آن خودداری و لغو سفر نماید.

4-4- لازم به ذکر است مسئولیت همه اقدامات کاربر راننده که به علت عدم رعایت قوانین مرتبط با حوزه حمل و نقل جاده ای کالا ، قوانین مدنی، مسئولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی ،تجارت الکترونیک و سایر قوانین و آیین نامه ها و دستور العمل ها و بخشنامه های لازم الاجرای مرتبط ، از زمان ثبت سفارش حمل و نقل کالا تا زمان تحویل دادن کالا (مرسوله) بر عهده کاربر راننده بوده است و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق ندارد و نخواهد داشت و می تواند در صورت تحقق مفاد این بند اقدام به قطع هرگونه خدمات و غیر فعال نمودن حساب کاربری راننده متخلف اغم از اینکه خسارتی به وجود آید و یا نیاید، نماید و از طریق مراجع ذی صلاح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی خود به عمل بیاورد.

4-5- کاربر راننده تعهد نمود در زمان تحویل کالا به شخص گیرنده کالای ثبت شده در اپلیکیشن بارسی، امضا و تائیدیه نامبرده را نسبت به تحویل صحیح و سالم کالا اخذ نماید و گیرنده کالا (مرسوله) نیز در صورت تحویل گرفتن و اخذ کالا ملزم به امضا و تائید به تحویل صحیح و سالم و بدون عیب و نقص کالا (مرسوله) می باشد . کاربر راننده می بایست در زمان دریافت کالا بررسی های متعارف و لازم را به عمل آورده و سپس امضای دریافت و تحویل کالا را بر روی اپلیکیشن بارسی ثبت نماید. قابل ذکر است در صورت بروز هرگونه مشکل مقررات ماده 12 لازم الاجرا می باشد و همچنین بعد از ثبت امضا ، شرکت هیچ گونه مسئولیتی اعم از حقوقی و کیفری در قبال اعلام خسارت را نخواهد داشت.

4-6- کاربر راننده در صورت عدم تحویل گرفتن کالا (موسوله) توسط گیرنده ثبت شده در مقصد به هر محمل اعم از تاخیردر رسیدن کالا ، ورود خسارات اعم از آواری و غیره و یا عدم شناسایی و احراز هویت گیرنده در آدرس اعلامی و ثبت شده از سوی کاربر سفارش دهنده ، مکلف به مطلع نمودن شرکت از این موضوع و بازگرداندن کالا (مرسوله) به کاربر سفارش دهنده با هماهنگی شرکت می باشد. در صورت تحقق مفاد این بند و عدم پذیرش و یا عدم دریافت کاربر سفارش دهنده نسبت به کالای مذکور و یا شانه خالی کردن از مسئولیت خود، کاربر راننده ملزم به نگهداری کالا (مرسوله) در محل تعیین شده از سوی شرکت ظرف یک هفته می باشد و پس از آن می بایست به موجب اظهارنامه رسمی محموله را تسلیم مراجع قضایی نماید و کلیه هزینه های متحمل شده به کاربر راننده و یا شرکت بر عهده کاربر سفارش دهنده بوده که علاوه بر پرداخت هزینه های موصوف به کاربر راننده و شرکت می بایست 40 درصد از کل مبلغ مورد نظر را به عنوان خسارت در وجه شرکت و کاربر راننده تواما کارسازی نماید.

4-7-  کاربر راننده متعهد شده صرفا از علایم و علامت ها و اقلامی که توسط شرکت در اختیار نامبرده قرار داده می شود، استفاده نماید و چنانچه مشارالیه وفق این بند عمل ننماید و این امر منجر به اشتباه و یا تردید کاربر سفارش دهنده و یا سایر اشخاص ثالث اعم از حقوقی و یا حقیقی شود، مسئولیت آن بر عهده کاربر راننده می باشد و شرکت در صورت لزوم می تواند اقدام به قطع و یا محدود نمودن خدمات نرم افزاری بارسی به کاربر مزبور و طرح دعوای حقوقی و یا کیفری متناسب با این امر نماید. لازم به ذکر است کاربر متخلف ، ملزم به جبران هرگونه خسارت خواهد بود.

4-8- کاربر راننده ملزم به بیمه نمودن وسیله نقلیه خود تاسقف تعهدات قانونی و هرگونه خسارت احتمالی خود می باشدتا در صورت وارد آمدن خسارت به اشخاص ثالث و یا اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی امکان جبران خسارت از طریق خدمات بیمه گر مربوط میسر گردد.

4-9- کاربر راننده متعهد شد از زمان پذیرش سفارش حمل و نقل کالا تا لحظه تحویل مرسوله و ثبت امضا الکترونیکی در اپلیکیشن بارسی از استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان و یا خواب آور و یا نوشیدنی های غیر مجاز امتناع نماید.

4-10- شرکت می تواند در صورت عملکرد مناسب کاربر راننده با توجه به نظر سنجی پس از اتمام سفر ، از طرح های تشویقی برای نامبرده استفاده نماید.

4-11- چنانچه بنا بر صلاحدید شرکت و در راستای طرح های تشویقی مخصوص کاربر راننده که در اثر نظر سنجی های موجود در اپلیکیشن بارسی به عمل می آید ، هدایایی به هرشکل و به هر عنوان مانند کدهای الکرونیکی برای کاربر مذکور منظور گردد که در اثر آن میزانی از کرایه حمل به نامبرده برگردانده شود و یا به میزان همان مبلغ در حساب کاربری او کار سازی شود بدینوسیله کاربر راننده تعهد نمود حق ارائه و یا انتقال و یا مطالبه و یا فروش و یا صلح و یا هدیه کد های مذکور را به هر شخص حقیقی و حقوقی را نخواهد داشت و همچنین حق چاپ و عکس گرفتن و انتشار عمومی و خصوصی کدها را دارا نمی باشد و مفاد بند 17-2 در این بند هم لازم الاجرا می باشد.

4-12- کاربر راننده مکلف است پس از پذیرش سفارش در مهلت متعارف ؛ در محل بارگیری حضور یابد و در صورت تخلف از ضوابط این بند شرکت می تواند ضمن دریافت 10% کرایه حمل کالا ؛ به سبب خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت تجاری خود را مطالبه و یا از حساب کاربری راننده در سفر های بعدی وصول نماید.قابل ذکر است لغو سفارش پس از قبولی آن مشمول ضمانت اجرای آورده در این بند می باشد و اگر این تاخیر دوبار متوالی و یا سه بار متناوب اتفاق بیافتد علاوه بر ضمانت اجرای فوق شرکت می تواند ارائه ی هرگونه خدمات به نامبرده را قطع و حساب کاربری وی را مسدود نماید .

4-13- کاربر راننده می بایست از به کارگیری و یا اعزام وسیله نقلیه ای که دارای نقص و یا عیب جزئی و یا کلی و همچنین نهان و آشکار می باشد؛استنکاف بورزد .

4-14- کاربر راننده متعهد شد شرکت را در همه حال در نظر داشته باشد و برای حفظ این اعتبار از خود حسن خلق نشان دهد و مراتب ادب؛ نزاکت و امانت داری را در قبال حمل محموله رعایت نماید و توصیه ها و دستورالعمل های شرکت در خصوص نحوه رفتار و تعامل با صاحبین بار و گیرندگان بار و نمایندگان آنها ، پوشش و وضعیت ظاهری شخصی و وضعیت ظاهری و فنی خودرو و غیره را رعایت نماید.در صورت تخلف از مفاد این بند و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری ، اپلیکیشن بارسی گردد ، شرکت می تواند مبلغی را بنا بر صلاحدید و تشخیص خود از باب تخلف از شرایط تفاهم نامه مطالبه و یا از حساب کاربری راننده در هرزمان برداشت نماید.

4-15- کاربر راننده متعهد شد در زمان ثبت نام و یا قبول سفارش تصویر اطلاعات مورد تقاضای شرکت از قبیل سند مالکیت ، کارت مشخصات وسیله نقلیه ،کارت هوشمند ،گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه ،دفترچه ی کار ، پروانه کسب و تصویر هرگونه مدرک و یا اطلاعاتی را که مورد نظر شرکت است را در اپلیکیشن بارسی ثبت نماید .

4-16- در صورتی که کاربر (راننده)در هنگام انجام عملیات حمل و نقل از مبدا تا مقصد ؛ افرادی را تحت عنوان محافظ و یا ناظر و یا راه بلد و یا دوست به همراه خود داشته باشد ؛ شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال افراد ذکر شده نخواهد داشت و مسئولیت آنها بر عهده ی کاربر راننده و یا راننده و یا کاربر سفارش دهنده خواهد بود.

4-17- مسئولیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز عدم استفاده از نرم افزار بارسی در حین رانندگی و حفظ سلامت محموله و ملحقات آن اعم از منفصل و متضل و سلامت خودرو در حین حرکت و حمل و نقل بر عهده ی راننده می باشد.

4-18- قبول و تحویل کالا از افرادی که سن آنان کمتر از 18 سال شمسی باشد توسط کاربر راننده ممنوع می باشد و چنانچه راننده پس از اعزام و حضور در محل مبدا مواجه با موضوع این بند شد مکلف به لغو سفارش حمل ونقل بوده و مسئولیت جبران خسارت وارده و هزینه سفر بر عهده ی کاربر سفارش دهنده می باشد.

4-19- کاربر راننده و همچنین کاربر شرکت متعهد شدند وسیله نقلیه ای که برای حمل و نقل کالا در بارنامه مشخصات آن قید می شود ، قبل از سفر به اقلام زیر تجهیز شده باشد :

4-19-1- علائم ایمنی که شامل تجهیزاتی که به هنگام تصادف یا خرابی وسیله نقلیه برای هشدار دادن به دیگر وسایل نقلیه بکار گرفته می شود و معمولا شامل مثلث شبرنگ و چراغ چشمک زن می باشد .

4-19-2- زنجیر چرخ مناسب و سالم .

4-19-3- جعبه کمک های اولیه

4-19-4- لاستیک های عاج دار ، می بایست استاندارد و متناسب با وزن کل وسیله نقلیه باشد و استفاده از لاستیک های بزرگ و کوچکتر از آن چه در کارت شناسائی درج شده است ممنوع می‌باشد.

4-19-5- قابل ذکر است استفاده از لاستیک های تو پر تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد .

4-19-6-  دستگاه تاخوگراف( چراغ روشنائی )

 4-19-7- گواهی معاینه فنی وسیله نقلیه

4-19-8- کپسول آتش نشانی که ظرفیت آن نباید کمتر 10 کیلوگرم باشد و دارای نشان استاندارد باشد و مهلت اعتبار آن توسط سازمانهای مسئول تائید شده باشد .

ماده 5-  بارنامه

5-1- کاربر شرکت در صورت داشتن پروانه فعالیت و یا مجوز فعالیت معتبر ، باید از اداره کل همان استان محل فعالیت خود درخواست بارنامه تمبردار و یا تمبر بارنامه نماید.

5-2- تعداد بارنامه و یا تمبر بارنامه قابل تحویل به کاربر شرکت توسط سیستم مدیریت کنترل بارنامه سازمان راهداری تعیین می شود.

5-3- نحوه صدور و تنظیم بارنامه توسط کاربر شرکت به موجب ضوابط تهیه تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوب 14/09/1394 و آیین نامه ها و دستور العمل های بعدی سازمان مرقوم خواهد بود.

5-4- کاربر شرکت و شعب و دفاتر آنها می بایست نسبت به واریز وجه عوارض جابجایی کالای بارنامه های مصرفی بر اساس آخرین بخشنامه های سازمان اقدام و اطلاعات فیش واریزی را در سیستم مدیریت کنترل بارنامه ثبت نماید.

5-5- کاربر شرکت متعهد شد به هنگام صدور بارنامه تمامی ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را رعایت نماید.

ماده 6- مشخصات فنی

6-1- کاربر اجازه و حق نخواهد داشت هرگونه نرم افزار و یا برنامه و یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing) ، مطالعه یا هرگونه فعالیت داده کاوی بر روی بازارگاه الکترونیکی بارسی را اجرا نماید.

6-2- کاربران اقرار نمود که تحت هیچ عنوان و بنابه هر دلیل حق دسترسی به هیچ بخش از بازارگاه الکترونیکی بارسی به طرق غیرقانونی و غیرمتداول را نخواهد داشت و چنانچه کاربری در مقررات مرتکب تخلف شود، نقض شرایط تفاهم نامه تلقی می گردد و شرکت می تواند هرگونه دسترسی به اپلیکیشن بارسی توسط کاربر مذکور را قطع و حساب کاربری مشارالیه را مسدود نماید و علاوه بر این شرکت می تواند به منظور احقاق حقوق تضییع شده یا امنیت تجاری و نرم افزار های خود اقدام به طرح دعوای حقوقی و یا کیفری و یا هر دو در هر یک از مراجع قضایی و یا قانونی را نماید.

6-3- کاربر هرگونه حقی را نسبت به هر اقدام ولو جزئا در جهت استخراج سورس کد (Source Code) بازارگاه الکترونیکی حمل و بارسی شامل دیکامپل (Decompile) و مهندسی معکوس (Reverse Engineering) و سایر فعالیت ها و اعمال مشابه را از خود سلب و اسقاط نمود.

6-4- کاربر تعهد نمود که نمی تواند با بهره گیری از روش های مختلف ، نسخه ای مشابه و یا دیگر از اپلیکیشن بارسی بر روی سرورها ارائه نماید.

ماده 7 - هزینه ها و پرداخت

7-1- کاربر می پذیرد هزینه ی ارائه ی خدمات و حمل و نقل کالا از قبل و به هنگام ثبت سفارش توسط اپلیکیشن بارسی معین می شود .

7-2- کاربر پذیرفت هزینه حمل و نقل را به نحو مستقل از به وجود آمدن هرگونه ایراد و یا نقص فنی که ممکن است در اپلیکیشن بارسی جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید را به شرکت پرداخت نماید .در صورت تحقق ایراد یا نقص فنی در بازارگاه الکترونیکی و یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکه ی تلفن همراه ،امکان پرداخت به نحو آنلاین فراهم نشود کاربر سفارش دهنده همچنان مکلف به پرداخت هزینه حمل خواهد بود . در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر سفارش دهنده و یا روش هایی که شرکت اعلام می نماید صورت پذیرد . در صورت تحقق ایرادات موجود در این بند و عدم پرداخت هزینه حمل شرکت می تواند راساً اقدام به لغو سفر نماید و یا مبلغ حمل را از اعتبار کاربر برداشت نماید و یا هرگونه طرح دعوی مناسب در این خصوص را به عمل بیاورد و همراه و مضاف بر همه ضمانت اجراهای درج شده ، اقدام به انسداد حساب کاربری ، کاربر مورد نظر نماید .

7-3- کاربران به موجب تایید این تفاهم نامه و به تبع آن عضویت در اپلیکیشن بارسی این حق را به شرکت اعطا نمودند که تعیین هزینه ارائه خدمات حمل و نقل و جابه جایی هرگونه کالا توسط شرکت محاسبه و تعیین و اعلام شود .قابل ذکر است مولفه هایی که در تعیین هزینه ارائه خدمات و جابه جایی کالا موثر بوده من جمله نوع خدمات ،زمان ارائه خدمات ،مکان خدمات (مبدا؛مقصد؛مسیر حمل)استفاده یا عدم استفاده از باسکول ارائه برخی خدمات توسط راننده ،توقف در مسیر ، استفاده از جرثقیل و لیفتراک،اضافه بار و وزن و ماهیت و جنس محموله و خطر آفرینی آن و غیره به هنگام محاسبه کرایه توسط شرکت رعایت می شود.

7-4- کاربران قبول نمودند امکان استرداد مبالغی را که بابت خدمات حمل و نقل و جریمه و خسارت به شرکت پرداخت می نمایند ،وجود نخواهد داشت.

7-5- به موجب قبول این تفاهم نامه این امر مورد قبول و پذیرش کاربر قرار گرفت چنانچه در اثر فعل و یا ترک فعل و یا در اثر تقصیر و یا اهمال و یا سهل انگاری و یا تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی راننده و یا سایر اشخاص هرگونه خسارت مادی یا معنوی یا جرحی یا فوتی و یا هر صدمه کلی و جزئی به اموال و اشخاص ثالث اعم از حقوقی و یا حقیقی و یا سایر کاربران وارد آید ، بازارگاه الکترونیکی بارسی فاقد هر مسئولیت حقوقی و یا کیفری می باشد و جبران خسارت بر عهده شخص متخلف و یا مقصر بوده و قوانین مدنی و مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی و راهنمایی و رانندگی و قوانین بیمه و شرکت های بیمه گر و مقررات و دستورالعمل های وزارت راه و شهر سازی و سایر ،در خصوص تعیین مقصر و جبران خسارات بر آمده از فعل و یا ترک فعل شخص متخلف و یا مقصر و شیوه ی جبران و غیره نسبت به زیان دیده یا زیان دیدگان و شخص / اشخاص متخلف و یا مقصر لازم الاتباع خواهد بود.

7-6- کاربر تعهد داد فقط در زمانی سفارش حمل ارسال و ثبت نماید که قصد استفاده از خدمات اپلیکیشن بارسی را داشته باشد و چنانچه کاربر سفارش دهنده پس از ارسال و ثبت سفارش و پذیرش آن توسط یک کاربر دیگر (راننده) درخواست را لغو نماید و یا در مکان مشخص شده به عنوان مبدا حمل در زمان مشخص حضور پیدا نکند و نیز کاربر قبول کننده اگر پس از پذیرش یک درخواست ، سفارش را لغو نماید و یا پس از پذیرش در مکان مشخص شده به عنوان مبدا حمل حضور پیدا نکند ،شرکت می تواند اقدام به قطع یا محدود نمودن خدمات موجود در اپلیکیشن بارسی نسبت به نامبرده را از وی نماید و یا مبلغی را به تشخیص خود از اعتبار حساب کاربری مشارالیه کسر و یا مطالبه نماید.

7-7- در صورت استفاده از آیکون معرفی به دوستان، بعداز اولین بارگیری هرخودرو سبک، مبلغ 5000هزارتومان وهر خودروی سنگین تا مبلغ 20000هزارتومان، کیف پول شما شارژ می گردد.

ماده 8- حساب کاربری


8-1- در راستای اجرای موضوع این تفاهم نامه کاربر متعهد به رعایت اصول شفاف سازی و صحت در خصوص ثبت و درج اطلاعات خواسته شده در اپلیکیشن بارسی به هنگام عضویت و یا با هربار استفاده از خدمات موجود در نرم افزار موصوف شد و چنانچه عدم تطابق اطلاعات ثبت شده با واقعیت موجود محرز شود ،شرکت فاقد هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری می باشد .

8-2- قابل ذکر است مقررات و بندهای این تفاهم نامه ممکن است بنابر تشخیص و صلاحدید شرکت و یا دستورالعمل ها و بخشنامه های مراجع قانونی ویا بنا به شرایط زمانی و مکانی و یا اقتصادی و یا سیاسی در طول مدت عضویت کاربر مورد تغییر و یا اصلاح و یا تکمیل و یا حذف قرار گیرد و این امر جزو لاینفک هرگونه توافق موجود در این تفاهم نامه فی مابین شرکت و کاربر تلقی و نامبرده می بایست از آن تبعیت نماید و کاربر با عضویت در اپلیکیشن بارسی و یا با هربار استفاده از خدمات موجود در بارسی پذیرفت که قوانین و مقررات این تفاهم نامه را به صورت کامل مطالعه نموده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن مورد قبود قرار داد و طرح هرگونه ادعا و دعوایی را به هر شکل و به هر عنوان در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمودند.

8-3- هر کاربر با توجه به مدارک هویتی می تواند تنها یک حساب کاربری به عنوان کاربر راننده یا کاربر سفارش دهنده و یا کاربر شرکت حمل و نقل در اپلیکیشن ایجاد نماید و چنانچه شرکت از تخلف از مفاد این بند اطلاع حاصل نماید که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب های کاربری متعدد وجود داشته باشد ،شرکت می تواند نسبت به قطع ارائه ی خدمات و انسداد حساب کاربری شخص متخلف اقدام نماید.

8-4- مسئولیت همه فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای طلوع گستر صورت می گیرد بر عهده کاربران بنا بر مورد و اقتضاء خواهد بود .قابل ذکر است مسئولیت اشخاصی غیر از کاربر که از خدمات اپلیکیشن بارسی و از طریق حساب کاربری دوست و یا فامیل و یا همکار و یا غیره استفاده می نمایند با کاربر عضو خواهد بود و تمامی ضمانت اجراها و تکالیف موجود در این تفاهم نامه نسبت به کاربر مذکور قابل سرایت می باشد .

8-5- به منظور بهره برداری از خدمات اپلیکیشن آی پین لازم است هریک از کاربران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. صرفا کاربرانی که بیش از 18 سال تمام شمسی سن داشته و دارای اهلیت استیفاء به نحو کامل باشند می توانند در بازارگاه الکترونیکی بارسی ثبت نام نمایند و چنانچه کاربر یک شخص حقوقی باشد می بایست وفق قوانین لازم الاتباع جمهوری اسلامی ایران در قالب یکی از شرکت ها مورد حمایت قانون گذار به ثبت رسیده باشد.

8-6- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور بر عهده ی کاربران می باشد و در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری کاربر موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن این امر را به شرکت کتبا اطلاع دهد. لازم به ذکر است تا زمانی که کاربر به تکلیف مقرر در این بند عمل ننماید ، مسئولیت همه ی  اعمالی که از طریق حساب کاربری مورد نظر صورت بپذیرد بر عهده ی کاربر می باشد.

8-7- چنانچه بنا بر شرایط خاص به منظور بهره‌برداری کاربر از خدمات اپلیکیشن بارسی از سوی شرکت درخواست احراز هویت شود و نامبرده اطلاعات کافی و مورد تقاضا را در اختیار شرکت قرار ندهد حساب کاربری وی مسدود و عضویت وی لغو می‌شود.

ماده 9 - قطع خدمات

1-9- چنانچه شرکت بنا به هر علت و عنوان وفق تشخیص و اختیار صلاحدیدی خود به این تشخیص برسد که حضور هر کاربری اعم از حقیقی و یا حقوقی برای شرکت و یا سایر کاربران و یا اشخاص ثالث خطر آفرین بوده و یا مطلوب نباشد و در مجموع تاثیرات منفی در عملکرد و یا شهرت و یا سلامتی و یا اعتبار شرکت و سایر کاربران و اشخاص و غیره داشته باشد ، می تواند راساً و یکطرفه اقدام به قطع و با حذف دسترسی کاربر موصوف نماید و کاربر در این خصوص حق طرح هرگونه ادعا و دعوایی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 10 - توافق از راه دور
1-10- کاربران به موجب تایید و پذیرش این تفاهم نامه توافق و قبول نمودند جهت سهولت مبادله و انتقال اطلاعات ، همه ی تغییرات و الحاقیه های قوانین و مقررات این تفاهم نامه اعم از تغییر و تکمیل و حذف و اضافه کردن شروط و بندهای آن ، ارسال اخطاریه و ابلاغیه های مربوط به شرکت ، از طریق بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای طلوع گستر به عمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرائی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام نمودند .

2-10- کاربران پذیرفتند هرگونه رویه ، اشکال ،عبارات مبین تایید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام های صادره از طرف شرکت به منزله ی امضاء الکترونیکی و قبولی محسوب میشود و حق طرح هرگونه ادعا و دعوایی را نسبت به امضا و قبولی مذکور را در هر یک از مراجع قضائی و قانونی از خود سلب نمودند .
3-10- کاربران با عضویت و ثبت نام در اپلیکیشن بارسی قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانه ی رایانه ای و الکترونیکی اعلام نمودند .
4-10- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران بر عهده ایشان بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت ، تمام داده پیام های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و حق طرح هرگونه ادعایی را نسبت به انکار ،تردید ، و جعل داده ی پیام های ارسال شده از ناحیه ی نامبرده را از خود به هر شکل و به هر عنوان سلب و اسقاط نمود.


ماده 11 - نحوه حل اختلاف

1-11- شایان ذکر است کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران بر تمامی بندهای این تفاهم نامه از هر نظر و عنوان حاکمیت دارد ،  چنانچه اختلافی حاصل شود طرفین تلاش خواهند نمود اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از راه گفت و گو حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت ، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی مشهد حل و فصل خواهد شد.

2-11- هریک از طرفین این تفاهم نامه توافق و اقرار نمودند که در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر بندها و یا الفاظ و لغات موجود در آن ، چه دعوا در مراجع قضایی مطرح شده باشد و چه نشده باشد ، نظر و اعتقاد واحد حقوقی شرکت صرفا لازم الاتباع می باشد.
3-11- تفسیر لغات و معنی آن ها و جملات هریک از بندهای این تفاهم نامه به نحوی باید انجام شود که مانع اجرا و توقف سایر بندها نشود و صرفا در محدوده ماده و بندی که مرتبط با موضوع اختلاف است تفسیر به عمل آید.