راه های تماس با ما

درخواست تماس تلفنی ما با شما تماس میگیریم
تلگــرام پشتیبانی @bar3iii
تلفــن 0513158
سوال بپرسید ما سریع پاسخ می دهیم
تماس صوتی اسکایپ ibo.supp
ایمیل پشتیبانی info@bar3i.com


خراسان رضوی - مشهد -  میدان جانباز - مجتمع پاژ  بلوک C -طبقه ی هشتم - واحد 810

شماره تماس:

0513158

کد پستی: 9197992725